LV
Uz sākumu

Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi ZZZ Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija

Buļļu elektroniskais katalogs
2022
2023

 

 

ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCE 2024

Paziņojums

par akciju sabiedrības “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrība “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija", reģistrācijas Nr. 40003019851, juridiskā adrese: Latgales iela 5, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650 (turpmāk tekstā – Sabiedrība), informē, ka 2024.gada 11.martā plkst. 11:00 Latgales ielā 5, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650, notiks Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce. Balsot par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem iespējams arī attālināti – aizpildot un parakstot balsojuma veidlapu.

Sabiedrības kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 172 833.

Ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:

1. Sabiedrības statūtu grozījumu izskatīšana.
2. Padomes atsaukšana.
3. Padomes vēlēšanas.

Informācija par balsošanu attālināti.

Katrs akcionārs, kurš vēlas balsot sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, līdz 2024.gada 6.martam (5 dienas iepriekš) var nosūtīt Sabiedrības valdei uz e-pasta adresi: info@latgales-cmas.lv pieprasījumu, kurā iekļaujama informācija par to, ka akcionārs vēlas sapulcē piedalīties, izmantojot balsošanas veidlapu.

Izvēloties iespēju balsot attālināti pirms sapulces, akcionārs uz akcionāru reģistrā saziņai norādīto e-pastu saņems balsojuma veidlapu.

Lai Sabiedrības akcionārs vai tā pilnvarotā persona varētu piedalīties akcionāru sapulcē un balsot, akcionāram vai tā pilnvarotajai personai līdz akcionāru sapulces sākumam jāreģistrējas sapulces dalībnieka reģistrā. Akcionāru reģistrēšanās tiek veikta 2024.gada 11.martā no plkst.10.30 līdz 10.55 sapulces norises vietā.

Piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē var akcionāri, kuri ir ierakstīti akcionāru reģistrā 2024.gada 8.martā līdz dienas beigām.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība. Papildus tam, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiskā pilnvara.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla (vismaz 8642 akcijas), ir tiesības ne vēlāk kā septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu un lēmumu projektus uz Sabiedrības e-pasta adresi: info@latgales-cmas.lv.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri un akcionāru pilnvarotie pārstāvji var iepazīties Sabiedrības mājaslapā www.latgales-cmas.lv, kā arī bez maksas saņemt tos Sabiedrības birojā Latgales ielā 5, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650, laikā no 2024.gada 23.bebruāra darba dienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.00, iepriekš piesakoties pa tālr. 29451662 vai nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: info@latgales-cmas.lv, lēmuma projekti tiks nosūtīti uz akcionāra e-pasta adresi.

Sabiedrības valde

← Atpakaļ