LV
Uz sākumu

Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi ZZZ Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija

Buļļu elektroniskais katalogs
2022
2023

 

 

AKCIONĀRU SAPULCE 2022

Akciju sabiedrības “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”, juridiskā adrese – Latgales iela 5, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650, valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci 2022.gada 28.aprīlī plkst.11:00, A/S “Latgales CMAS” telpās - Latgales ielā 5, Viļānos, Rēzeknes novadā. Balsot par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem iespējams arī attālināti.

 Darba kārtībā:

1. Valdes un padomes ziņojumi.
2. 2021.gada pārskata apstiprināšana.
3. 2021.gada zaudējumu segšanas kārtība.
4. Zvērināta revidenta apstiprināšana 2022.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.

Informācija par balsošanu attālināti.

Katrs akcionārs, kurš vēlas balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, līdz 2022.gada 22.aprīlim nosūta Sabiedrības valdei uz e-pasta adresi: info@latgales-cmas.lv pieprasījumu, kurā iekļaujama informācija par to, kā akcionārs vēlas tikt identificēts: izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kuri nodrošina video tiešsaisti, elektronisko parakstu vai citu veidu, ko jāsaskaņo ar Sabiedrības valdi.  Akcionārs uz šo pašu e-pastu saņems lēmumu projektus un balsošanas veidlapu. Aizpildītu veidlapu akcionārs paraksta ar personisko parakstu vai drošu elektronisko parakstu.

Parakstītu balsošanas veidlapu akcionārs nosūta no tā paša e-pasta, caur kuru pieprasīta balsošanas veidlapa līdz 2022.gada 27.aprīlim. Sapulcē tiks ņemti vērā tie balsojumi, kas būs iesūtīti e-pastā info@latgales-cmas.lv līdz 2022.gada 27.aprīļa plkst.24.00.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā,  2022.gada 28.aprīlī no plkst.10:30 līdz 11:00 sapulces norises vietā.

Piedalīties akciju sabiedrības “Latgales ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” kārtējā akcionāru sapulcē var akcionāri, kuri ir ierakstīti akcionāru reģistrā 2022.gada 25.aprīlī līdz dienas beigām.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība. Papildus tam, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekam jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vai piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var  iepazīties no 2022.gada 14.aprīļa akciju sabiedrības mājas lapā www.latgales-cmas.lv, vai pa e-pastu. Pieprasījumus, lūdzu, sūtīt uz e-pastu: info@latgales-cmas.lv .

Lūdzam pievērst uzmanību aktuālajai informācijai akciju sabiedrības mājas lapā www.latgales-cmas.lv Iespējams, ka drošības nolūkos sapulce var tikt pārcelta epidemioloģiskās drošības apsvērumu dēļ.

  

Valdes priekšsēdētāja                                                                         I.Ščerbakova

← Atpakaļ