LV
Uz sākumu

Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija

Parādīt katalogu Buļļi ZZZ Kuiļi PASŪTĪŠANA, PIEGĀDE Piena paraugu savākšana
 
     

Buļļi


Melnraibie
Sarkanās šķirnes
Agrīnā pārbaude
Gaļas šķirnes
Genofonds
Latvijas brūnie
Nenovērtētie
Buļļu fotogalerija

Buļļu elektroniskais katalogs
2022
2023

 

 

ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCE 2022

 Par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

       Akciju sabiedrība “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”, juridiskā adrese – Latgales iela 5, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650 (turpmāk tekstā arī – Sabiedrība), valde sasauc ārkārtas akcionāru sapulci 2022.gada 19.septembrī plkst. 11:00, Sabiedrības biroja telpās – Latgales iela 5, Viļānos, Rēzeknes novadā. Balsot par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem iespējams arī attālināti.

Darba kārtībā:

1. Akciju sabiedrības “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” statūtu grozījumu izskatīšana.
2. Akciju sabiedrības “Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” statūtu jaunas redakcijas apstiprināšana.

Informācija par balsošanu attālināti.

Katrs akcionārs, kurš vēlas balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, līdz 2022.gada 15.septembrim var nosūtīt Sabiedrības valdei uz e-pasta adresi: info@latgales-cmas.lv pieprasījumu, kurā iekļaujama informācija par to, kā akcionārs vēlas tikt identificēts: izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kuri nodrošina video tiešsaisti, elektronisko parakstu vai citu veidu, ko jāsaskaņo ar Sabiedrības valdi. Akcionārs uz šo pašu e-pastu saņems lēmumu projektus un balsošanas veidlapu. Aizpildītu veidlapu akcionārs paraksta ar personisko parakstu vai drošu elektronisko parakstu.

Parakstītu balsošanas veidlapu akcionārs var nosūtīt no tā paša e-pasta, caur kuru pieprasīta balsošanas veidlapa līdz 2022.gada 16.septembrim. Sapulcē tiks ņemti vērā tie balsojumi, kas būs iesūtīti e-pastā info@latgales-cmas.lv līdz 2022.gada 16.septembra plkst.17:00.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā, 2022.gada 19.septembrī no plkst.10:30 līdz 11:00 sapulces norises vietā.

Piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē var akcionāri, kuri ir ierakstīti akcionāru reģistrā 2022.gada 15.septembrī līdz dienas beigām.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība. Papildus tam, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiskā pilnvara.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu desmito daļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vai piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Ar sapulcē  apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2022.gada 8.septembra, pieprasījumus lūdzu sūtīt uz e-pastu: info@latgales-cmas.lv .

 


Valdes priekšsēdētāja                                                                         I.Ščerbakova  

 

← Atpakaļ